Øya mot Lurøy

Delt: Nesøya er delt på midten mellom Rødøy og Lurøy.
Bilde fra Avisa Nordland

Av JOHAN VOTVIK

Publisert: 24. mai 2016, kl. 11:34

Det ble flertall for å flytte kommunegrensene i Øresvik krets under et folkemøte mandag.

26. aug, 2016

Folkemøte - referat

Referat fra folkemøte 26.08.16 ang. grensejustering/ tilhørlighet
Møtet ble berammet av lokalutvalgene i Sørnesøy og Nordnesøy, på grunn av at en gruppe på seks personer hadde tatt initiativ til et innspill til Fylkesmannen i Nordland. Denne gruppa består av tre medlemmer fra sør, og tre fra Nord.
Ordførerne i Rødøy og Lurøy ble invitert til møtet, og begge takket ja til å komme.
Møtelederne Trine Jentoft og Mats Mathisen ønsket velkommen.
Inger- Lise Martinsen orienterte om initiativtakernes intensjoner for å ha møte om dette tema.
Så orienterte ordførerne om saken fra kommunene sin side-
Teje-Olav Hoff : Innstillingen fra Rødøy til Fylket er at Rødøy kommune består som egen kommune uten grensejusteringer. Samtidig ønsket ordfører Hoff alle nye bebyggere hjertelig velkommen.
Carl Einar Isachsen: Lurøy har levert innstilling om at Lurøy består som egen kommune, men med grensejustering.
han begrunnet dette med at det har vert en negativ befolkningsutvikling spesielt for Nesøya og Storselsøya som er delt mellom Rødøy og Lurøy.
Etter en liten pause ble det åpnet for spørsmålsrunde.

I-L : Hva får øya hvid den går til Lurøy?
Svar: Skole og barnehage vil bli opprettholdt som nå.
Litt bedre på vei kontra Rødøy, litt høyere avgiter, samt eiendomsskatt som hjelper på investeringsbudsjettet.
J D : Hvordan er Lurøy på næringsutvikling?
Svar: Lurøy har ordning med støtte til kjøp av båt og kvoter
Rødøy har også hjelp til finansiering av fiskebåt med 10%,topp 400.000-
Ang turisme så er kommunene behjelpelig med arbeid inn mot Innovasjon Norge.
Hanne: For lite gjennomgangsboliger.
Der har Lurøy bygd for lite. Rødøy er bedre i gang med det, og det er budsjettert med dette i Nordnesøy i 2017 hvis alt går etter planen
H-A: Fergeleie på Tonnes?
Begge ordførerne er positiv og støtter det.
B-T: Hvordan blir det med besøk til lege hvis det blir Lurøy?
Svar: Sånn som det er i dag, må folk reise til Onøy eller til innlandet.
Det er satt av penger til å utrede et event utekontor i Nesøya, men kan ikke love noe.
Rødøyordføreren redegjorde for legetjenesten i Rødøy.
Et spørsmål om økonomi og overføringer
Utedagene blir beholdt så lenge båten ligger på Rødøy, men vist den blir flyttet til Tonnes, blir situasjonen en annen. Akutt vil det bli mer helikopterbruk.
Ingen planer om å flytte legen fra Rødøy til Tjongsfjord
Begge enige om at man står sterkere sammen som en krets ang omsorgsboliger / hjemmesykepleie.
G H :Hvor mange arbplasser går tapt ved en sammenslåing med Rana/ Bodø?
Ingen av kommunene har gjort beregninger på det
I spørsmålet om kommunikasjon, var begge ordførerne tydelig på det at det blir forandringer uansett
Etter dette forlot ordførerne møtet til applaus fra de 41 fremmøtte
24 fra nord og 17 fra sør

Til slutt ble det bestemt en felles avstemming der folk få si sin mening om tilhørlighet
Stemmeseddel og urne ligger på butikken. Det kan stemmes helt til kl 16.00 på tirsdag
Det er åpent også på søndag fra kl 17.- til kl 20.00
Det ligger stemmeseddel på nesøysia, som kan sendes
sornesoy.lokalutvalg@hotmail.com

Kirsten Dahl lokalutvalgssekretær

25. mai, 2016

Folkemøte

Av JOHAN VOTVIK
Publisert:24. mai 2016, kl. 11:34
Det ble flertall for å flytte kommunegrensene i Øresvik krets under et folkemøte mandag.

RØDØY: Grensejustering mellom Rødøy og Lurøy ble et hett tema under et folkemøte i Øresvik krets mandag.

Her var begge ordførerne invitert, og fikk klar tilbakemelding, ifølge fungerende leder Siv Tove Hansen.

Én person stemte for at Rødøy burde stå alene, en annen for å slå seg sammen med Bodø, mens hele 46 personer stemte for at kretsen bør bli en del av Lurøy kommune.

Onsdag er det duket for folkemøte på Nesøya, som i dag er delt mellom Lurøy i sør og Rødøy i nord, slik også Storselsøy er. Her vil spørsmålet om grensejustering være et av spørsmålene som tas opp.

Svaret på hvordan rødøyfjerdingene stiller seg til kommunesammenslåing eller ikke, og grensejustering mot Lurøy, kommer når resultatet etter Opinions spørreundersøkelse er klart. Den skal gjennomføres i perioden 31. mai til 10. juni.

På kommunens nettside oppfordres folk til å ta telefonen med nummeret 73 10 21 00, og svare på spørsmålene som stilles her.

Intensjonsavtalen om sammenslåing med Bodø, og Nivis rapport om kommunesammenslåing Røst-Bodø, er tilgjengelig på kommunens nettside.

27. mai, 2016

Fjesbok: Hans-Axel Graarud

Jeg synes at kommunesammenslåingsdebatten minner mer og mer om EU slaget vi hadde, der stort sett alle etablerte politikere mente at det kom til å gå til ....... med Norge hvis vi ikke ble medlem, det har gått bedre med Norge en med EU og jeg tror kommunene klarer seg godt ved å stå alene og samarbeide med sine naboer.

Oppslag