Verangfjorden og Tjongsfjorden

Jektvik

26. mai, 2016

Folkemøte

Per Ivar Myrbekk
24. mai kl. 17:06
Det blir FOLKEMØTE om kommunereform og undersøke i forbindelse med intensjonsgrunnlag for 'nye Bodø kommune' / bestå som egen kommune på JEKTVIK GRENDEHUS TORSDAG 26/5 kl. 19! Representasjon fra kommunen vil være til stede. MØT OPP OG DELTA!
Mvh Lokalutvalget for Jektvik/Nordvernes.

og en kommentar fra Rødøy debatt

Harry Pedersen • På folkemøtet i Øresvik og på Rødøya ble intensjonsavtalens, 25 m basseng i Jektvik, til en av "de flere røde kluter", som sannsynligvis var sterkt med på å prege stemning og utfall . Ordføreren var klar på at det ikke var han som i arbeidsgruppa hadde lagt frem forslaget om 25 m basseng (også VTA utbygging prioriteres) til Jektvik.

• Arbeidsgruppas faste medlemmer er Tone H. Olsen, Anita Kristin Tustervatn, Frank Kristiansen Heimdal, Arne Tore Bang, Vidar Solheim ogOlav Terje Hoff, med personlige vara. Vidar Solheim har i følge han selv, på Rødøy politisk debatt, ikke fått anledning til å møte i gruppa.

• Intensjonsavtalens ivaretakelse av Jektvik krets kan benyttes både til å få aksept for avtalen, av Jektviks befolkning, og til å oppnå underkjennelse av avtalen på Øyer -og Søndre fastland i Rødøy.

• Jeg har derfor grunn til å tro, at spesielt folk i Jektvik, på morgendagens folkemøte, ønsker å få klarhet i, hvem som presenterte- og stemte for, disse 2 prioriterte forutsetninger til avtale mot BODØ.