Det sørlige fastland

Oppslag - folkemøte

23. mai, 2016

Øresvik og Sørfjorden

Morten Karlsen
23. mai kl. 23:35 · Rødøy
Da har befolkningen I øresvik og sørfjorden talt. Etter dagens avstemning ble det 46 stemmer for at vi skal sokne for lurøy å grensejustering. 1 for at rødøy kommune skal bestå og en for å slå oss sammen med Bodø. 2 stemte blankt. Er I bunn å grunn ganske så klartalende hva befolkningen synes om politikken som er ført I kommunen I de siste årene. Så igjenstår det å se hva øyene bestemmer seg til. Lykke til.

23. mai, 2016

Rødøy debatt - inlegg

Harry Pedersen • På folkemøtet i Øresvik og på Rødøya ble intensjonsavtalens, 25 m basseng i Jektvik, til en av "de flere røde kluter", som sannsynligvis var sterkt med på å prege stemning og utfall . Ordføreren var klar på at det ikke var han som i arbeidsgruppa hadde lagt frem forslaget om 25 m basseng (også VTA utbygging prioriteres) til Jektvik.

• Arbeidsgruppas faste medlemmer er Tone H. Olsen, Anita Kristin Tustervatn, Frank Kristiansen Heimdal, Arne Tore Bang, Vidar Solheim ogOlav Terje Hoff, med personlige vara. Vidar Solheim har i følge han selv, på Rødøy politisk debatt, ikke fått anledning til å møte i gruppa.

• Intensjonsavtalens ivaretakelse av Jektvik krets kan benyttes både til å få aksept for avtalen, av Jektviks befolkning, og til å oppnå underkjennelse av avtalen på Øyer -og Søndre fastland i Rødøy.

• Jeg har derfor grunn til å tro, at spesielt folk i Jektvik, på morgendagens folkemøte, ønsker å få klarhet i, hvem som presenterte- og stemte for, disse 2 prioriterte forutsetninger til avtale mot BODØ.