Helgeland

Historisk sett hører Rødøy til Helgeland.  Vi ER og har vært "Helgelendinger" i så lang tid som det har vært noen slik oppdeling av landet.  Helgeland går til og med Meløy i nord, mulig litt lenger...

Sitat fra 1950:

"...Dermed fikk disse to kommunene i hvert fall i denne sammenheng brutt sin årtusengamle tilhøringhet til Helgeland".

Interkommunale samarbeide

Ifølge ordfører Hoff uttaler i avisintervju 6.5.  at det pr idag er 27 interkommunale samarbeid med Rødøy kommune og andre kommuner.

Dette kan sikkert økes om man ønsker å stå alene som kommune.

Nedenfor vil det bli listet opp noen etterhvert:

2016 febr 11 Avisa Nordland

RØDØY: Formannskapet innstilte tirsdag på å avslutte Rødøys deltakelse i Helgeland regionråd og Helgeland regionråd IKS, og å søke om å få være med i Salten regionråd. I mellomtiden bør kommunen søke om å få møte som observatør.

I samme møte ble ordfører Olav Terje Hoff valgt som leder av forhandlingsutvalget som skal jobbe fram en intensjonsavtalen for kommunereformens Ytre Salten-alternativ, og å vurdere om det er grunnlag for dette.

Kystplan Helgeland - felles kommunedelplan

Sak 012/2016:   Kystplan Helgeland - felles kommunedelplan - planforslag til 1. gangs behandling

                          Saksdokumenter del II

                          Saksdokumenter del III

                          Saksdokumenter del III 

                          Saksdokumenter del IV

 Kilde: Plan og jordstyret - Rødøy.

Interkommunalt samarbeide

Rødøy museum

Er NÅ en avdeling under Helgeland Museum.
Anlegget eies fremdeles av Falch gamle handelssted, stiftelsen, men driftsansvaret er formelt overført til Rødøy kommune som har gjort avtale med Helgeland Museum.
Utgangpunkt for å se sørover her - var at stiftelsen helt fra start har hatt en godt samarbeid med Helgeland Musum, avdeling på Mo i Rana.

HAF

Et godt samarbeide med kommuner på Helgeland - hvor også Rødøy er med. Håper dette kan fortsette uansett resultat av kommunetilsluttning.

1950 og FØR...

Sorenskriveri

© RLA (280).

Rødøy ble på dette felt administrert fra Rana.

De maaedlige tingene ble delt opp i Rana Sorenskriveri.  Rødøy ble da sammen med Lurøy og Meløy.  Avisklipp fra 11.12.1919.

Før 1919

© RLA (1740) Fra 1904.

Rana domsogn

© RLA. (11819)

Sorenskriveri - historisk tilbakeblikk

© RLA. Klippet.

Fra boka "For lov og rett på Helgeland.  Sorenskriverembetet 400 år 1591-1991. Skrevet av Kjell Jakobsen.

1950:

Rødøy og Meløy overføres til Bodø sorenskriveri i Salten - ved kongelig resolusjon av 2.6.1950.

"...Dermed fikk disse to kommunene i hvert fall i denne sammenheng brutt sin årtusengamle tilhøringhet til Helgeland".

og litt mer...

© RLA. Klipp