De berørte i denne sammenheng

Sider under

Fastlandet i nord

Rødøya

Det sørlige fastland

Sørfjorden - Øresvik og Meldfjorden

Øyene mot Lurøy

Nordnesøy og Storselsøy

Partier og lister i Rødøy

Felleslista

Felleslista har egen FJESBOKSIDE.

Felleslista - mulig best som egen kommune...

Rødøy fellesliste vil jobbe for at Rødøy kommune skal bestå som egen kommune dersom dette gir befolkningen et bedre tjenestetilbud enn i en større kommune. For å få det rette beslutningsgrunnlaget i denne saken har administrasjonen og politikerne over tid jobbet med mange ulike alternativer, og konsekvenser av disse. Det er bred enighet blant de folkevalgte om at det eneste alternativet til å bestå som egen kommune, er en ny storkommune «Ytre Salten». Bodø blir naturlig kommunesenter i en slik ny storkommune. Befolkningen i Rødøy kommune vil i løpet av våren motta et informasjonsskriv hvor «Ytre Salten» beskrives. Kommunene som jobber med dette alternativet vil fram mot juni 2016 jobbe fram en intensjonsavtale. I denne avtalen kan kommunene komme med sine innspill på hvilke interesser som er viktige for oss å ivareta for framtiden. Når intensjonsavtalen foreligger vil befolkningen i Rødøy kommune få si hva de mener gjennom en opinionsundersøkelse. Dersom befolkningen og politikerne i kommunen ikke er fornøyd med intensjonsavtalen, retningsvalget eller sammenslåingen står vi helt fritt til å avvise avtalen og vi blir da stående slik som i dag. Det er viktig for Rødøy fellesliste å jobbe videre for at regjeringen ikke gir oss dårligere handlingsrom dersom vi består slik som i dag. Det nye inntektssystemet som er foreslått gir Rødøy kommune ca.2 % reduserte inntekter fra staten. Dersom vi i framtiden ser for oss økte inntekter på oppdrett og kraft, så ser ikke de økonomiske framtidsutsiktene for Rødøy kommune så dystre ut, og da er det mye som taler for at vi får det beste tjenestetilbudet dersom vi består som i dag. Forutsatt at vi fortsatt kan kjøpe interkommunale tjenester hos andre som i dag. Når det gjelder grensejustering, mener vi at dette er helt uaktuelt dersom vi består som egen kommune. Vi både tror og mener at både helse, omsorg og skoletilbudet vil bli dårligere i Øresvik krets dersom de blir en utkant i nabokommunene i sør. Det er selvfølgelig helt naturlig at befolkningen i kretsene får si sin mening om grensejustering dersom Rødøy kommune skal slås sammen med andre kommuner.

Forhandlinger med Bodø - og andre i Nordland

Hamarøy - et klart NEI

I Hamarøy var valgdeltakelsen ved rådgivende folkeavstemning om kommunereformen på 37,37 prosent.
Det ble avgitt 556 stemmer av totalt 1488 stemmeberettigede.
75 prosent stemte for at Hamarøy skal bestå som egen kommune med 417 stemmer.
12,95 prosent stemte for at Hamarøy skal slå seg sammen med kommunene Tysfjord, Sørfold, Fauske og Saltdal med 72 stemmer.
12,05 prosent stemte blankt med 67 stemmer.
Det var 153 stemmeberettigede som brukte muligheten til å forhåndsstemte, altså 10,3 prosent av de stemmeberettigede.

Sørfold - et veldig klart - fortsatt egen kommune

I Sørfold deltok 1.046 personer, noe som gir en valgdeltakelse på 63 prosent.
Her kunne folket stemme på to hovedalternativer.
Alternativet med at Sørfold består som egen kommune fikk 97,6 prosent av stemmene.
Det andre hovedalternativet var å slå seg sammen med andre kommuner.
Dette stemte til sammen 2,4 prosent på.
Her var det også to underalternativer.
Indre Salten-alternativet fikk 1,3 prosent av stemmene, mens alternativet med et Stor-Salten fikk 0,9 prosent av stemmene.
I Sørfold ble det avgitt to blanke stemmer.
Ordfører Lars Kristian Hansen Evjenth er fornøyd med valgdeltakelsen.
– 63 prosent er vi rimelig fornøyde med. Det er på nivå med kommunevalgene, sier ordføreren.
– Det har vært veldig viktig for oss å få til ei folkeavstemning og det er viktig at folket får si sin mening. Politikerne er på linje med innbyggerne og vi er opptatt av å få et klart budskap til rikspolitikerne.

Fauske - klart være egen kommune

Også i Fauske kommune er resultatet klart.
Her var det en valgdeltakelse på 22 prosent kommunen sett under ett.
60,4 prosent stemte for at Fauske fortsatt skal være en egen kommune.
Indre Salten-alternativet fikk 21,9 prosent av stemmene.
Stor-Salten var det 5,9 prosent av de oppmøtte som stemte for.
Alternativet med Bodø og Fauske fikk 11,5 prosent av stemmene.
Det ble ikke avgitt noen blanke stemmer i Fauske kommune.
Ordfører Jørn Stene er ikke fornøyd med valgdeltakelsen.
– Nei, vi skulle ha sett at det var flere som stemte. Men fra dem som har avgitt sine stemmer har vi nå fått et klart råd om å fortsette som egen kommune. Dette tar vi med oss videre til kommunestyrets møte den 23. juni, sier Stene.

Saltdal - klart være egen kommune

Resultatet fra den rådgivende folkeavstemningen i Saltdal er nå klart.
1.888 personer deltok, noe som gir en valgdeltakelse på 48,9 prosent.
Alternativet med Saltdal som fortsatt egen kommune fikk 89,5 prosent.
Ytre Salten-alternativet fikk 5 prosent av stemmene.
Indre Salten-alternativet fikk 4,3 prosent.
I tillegg var det levert 15 blanke stemmer.
Ordfører Rune Berg er fornøyd med oppmøtet.
– I et slikt fantastisk vær var jeg redd det kunne slå negativt ut, men at nesten halvparten av de stemmeberettigede møtte opp må vi være fornøyde med. Nå har vi også fått en veldig klar mening fra folket i Saltdal, sier ordføreren.

Steigen

Beiarn - vedtatt egen kommune

Værøy

Folkeavstemning holdt. 77,3 prosent mente de burde være alene som kommune.

Røst

Folkeavstemning holdt. 90,7 mente at de burde fortsatt være alene.

Gildeskål

Siste er at ordfører har anbefalt "egen kommune". Og har også fått et stort NEI ved folkeavstemning.

Meløy

Ikke forhandlet med Bodø. Snakka med Rødøy og Gildeskål, ikke klar for å gå sammen med noen.

Rødøy

Forhandlet med Bodø. Se utviklingen ved å trykke på lenken. Flertall i formannskapet for å være alene, skal i kommunestyret litt senere. Alene - status Que - mot to stemmer i kommunestyret 23.6.2016.