2016 april 12

2016 april 12

 Lokalutvalgene i Rødøy

Her er det Harry Pedersen som er avbildet fremst her.   Til lokalutvalget ble han valt inn på 9. plass og ble nest siste varamann. Ikke akkurat den fremste til å representere bygda her.

Den neste i bildet er den som bygda valgte til nr 4 og 1. varamann - Gunnar Leander Skivik.

 

2013 22 mars

Bygdekrangel kan splitte kommunen i to

Det mener grendelaget på Rødøya, som etter møtet der kommunesammenslåing sto på dagsorden, er tydelig på at det for dem er helt naturlig å se mot Lurøy og Mo i Rana, skriver Rana Blad.

– Det har vært lokaliseringsstrid og konkurranse i lang tid om det meste mellom nordre del av fastlands Rødøy og øydistriktet generelt. Konflikter om helsevesen, kommunesenter og samferdsel har vært uløselige og florerer fortsatt. Dette er i høyeste grad årsak til at vi går inn for å dele nåværende kommune i to, sier leder i Rødøy lokalutvalg og tidligere ordfører i Rødøy, Bernt Arntsen.

Han tør være så tydelig vel vitende om at han har Rødøy Grendelag i ryggen.

– Vår holdning er klar, og grendemøtet vedtok å oversende forslaget til Rødøy kommune som et innspill til det pågående arbeidet med kommunereformen, sier Bernt Arntsen.

Forslaget han målbærer går ut på at alle øyene – unntatt Svinvær – pluss Melfjorden, Sørfjorden, Kilboghamn, Øresvik og Langnes-Gjersvik bør overføres til Lurøy kommune, mens Svinvær, Tjongsfjorden, Nordværnes og Jektvik overføres og innordnes Meløy kommune.

Naturlig tilhørighet

– For oss er det mye lettere å kjøre til Mo i Rana, enn Bodø. Vi er mye mer tjent med å orientere oss mot Helgeland, fordi vi har en naturlig tilhørighet til regionen. Mo i Rana blir stadig mer brukt som handels- og serviceby av Lurøy og Rødøy, sier Bernt Arntsen og legger til:

– Samtidig blir både Sandnessjøen, Mosjøen og Sverige lett tilgjengelig for oss.

En omlegging som skissert forutsetter tilpasninger innenfor samferdsel og fergetilbud.

– Nordland fylkeskommune er i gang med å lage et nytt ruteopplegg for oss som bor i denne delen av Helgeland. Dette er derfor en unik mulighet til å tilpasse et nytt kommunikasjonsmønster til ny kommunestruktur, for vår del i rettet mot Lurøy og Mo i Rana, sier Arntsen.

Populært: Får Rødøy lokalutvalg det som de vil, kan det gamle handelsstedet Selsøyvik, i dag et populært besøkssted i Rødøy, bli handlet bort til Lurøy kommune.Foto: Arkiv

Det mener grendelaget på Rødøya, som etter møtet der kommunesammenslåing sto på dagsorden, er tydelig på at det for dem er helt naturlig å se mot Lurøy og Mo i Rana, skriver Rana Blad.

– Det har vært lokaliseringsstrid og konkurranse i lang tid om det meste mellom nordre del av fastlands Rødøy og øydistriktet generelt. Konflikter om helsevesen, kommunesenter og samferdsel har vært uløselige og florerer fortsatt. Dette er i høyeste grad årsak til at vi går inn for å dele nåværende kommune i to, sier leder i Rødøy lokalutvalg og tidligere ordfører i Rødøy, Bernt Arntsen.

STRID: – Lokaliseringsstrid og krangel er i høyeste grad årsak til at vi går inn for å dele kommunen i to, sier lokalutvalgsleder Bernt Arntsen.

Han tør være så tydelig vel vitende om at han har Rødøy Grendelag i ryggen.

– Vår holdning er klar, og grendemøtet vedtok å oversende forslaget til Rødøy kommune som et innspill til det pågående arbeidet med kommunereformen, sier Bernt Arntsen.

Forslaget han målbærer går ut på at alle øyene – unntatt Svinvær – pluss Melfjorden, Sørfjorden, Kilboghamn, Øresvik og Langnes-Gjersvik bør overføres til Lurøy kommune, mens Svinvær, Tjongsfjorden, Nordværnes og Jektvik overføres og innordnes Meløy kommune.

Naturlig tilhørighet

– For oss er det mye lettere å kjøre til Mo i Rana, enn Bodø. Vi er mye mer tjent med å orientere oss mot Helgeland, fordi vi har en naturlig tilhørighet til regionen. Mo i Rana blir stadig mer brukt som handels- og serviceby av Lurøy og Rødøy, sier Bernt Arntsen og legger til:

– Samtidig blir både Sandnessjøen, Mosjøen og Sverige lett tilgjengelig for oss.

En omlegging som skissert forutsetter tilpasninger innenfor samferdsel og fergetilbud.

– Nordland fylkeskommune er i gang med å lage et nytt ruteopplegg for oss som bor i denne delen av Helgeland. Dette er derfor en unik mulighet til å tilpasse et nytt kommunikasjonsmønster til ny kommunestruktur, for vår del i rettet mot Lurøy og Mo i Rana, sier Arntsen.

Helgeland: I et grendemøte på Rødøya er innbyggerne tydelige på at øydistriktet og søndre del av fastlandet, hører til Helgeland.

Og presiserer at en omlegging av fergeforbindelsen i Rødøybassenget må tilpasses behovet for en god bilførende transport mellom øydistriktet og fastlandet, Tonnes og/eller Kilboghamn. Dessuten må Nordlandsexpressen Bodø-Sandnessjøen opprettholdes som nå, for å sikre tilgjengeligheten til og fra fylkeshovedstaden i Bodø.

– Jeg har ikke fått tilbakemelding fra alle de andre småkretsene, men signalene er i favør av en løsning slik vi foreslår. Dette er folk innforstått med, hevder leder i Rødøy lokalutvalg, Bernt Arntsen.

Alternativet Salten

Kommunestyret i Rødøy vedtok i desember 2015 å jobbe videre med å utrede en ny kommune i Salten, sammen med Bodø, Gildeskål, Saltdal, Steigen og Røst.

– For oss vil et alternativ med Bodø bety at en overveiende del av øydistriktet og søndre del av fastlands Rødøy ikke vil bli hørt. Det vil bidra til å gi næring til de gamle stridighetene mellom fastlandet og øydistriktet, sier Bernt Arntsen.

I løpet av juni 2016 skal kommunestyret ta stilling til om Rødøy kommune skal slå seg sammen med en eller flere av nabokommunene, eller bestå som egen kommune.

– Vi håper å få gjennomslag for vårt forslag, og tror det er den eneste muligheten som finnes for å få lagt lokk på stridighetene som Rødøy har lidd under, mer eller mindre siden Meløy ble skilt ut fra Rødøy i 1884, sier lokalutvalgsleder Bernt Arntsen.

2016 mars 11

ARTIKLER:

Avisa NORDLAND skriver om RØDØY-MELØY-GILDESKÅL

Her fakta fra kommunene i sør:

Meløy

Befolkningen skal høres i en opinionsundersøkelse.

Det skal gjennomføres to folkemøter: Meløy rådhus 30. mars med sending via web-tv, og deretter på Halsa samfunnshus 31. mars.

Kommunestyret mener Meløy kan stå alene, men har åpnet for dialog for grensejustering med Rødøy og Gildeskål. I et i møte på Ørnes i januar ble det klart at Rødøy og Gildeskål vil kjøre sitt løp fram mot sommeren i tråd med sine kommunestyrevedtak.

 

Rødøy

Befolkningen skal høres i en opinionsundersøkelse.

Det vil bli gjennomført folkemøter i samarbeid med alle lokalutvalgene.

Kommunestyret har valgt å sjekke ut muligheten for å slå seg sammen med Bodø og fire andre kommuner i Salten.

Et utvalg ledet av ordføreren skal innen midten av mai forhandle fram en intensjonsavtale med tanke på en mulig kommunesammenslåing.

Hele dokumentet skal trykkes opp og sendes ut til alle husstander.

 

Gildeskål

Befolkningen skal høres gjennom en rådgivende folkeavstemning.

Rådmannen har utredet muligheten for å stå alene.

Samtidig skal kommunen forhandle med Bodø og fire andre kommuner om en intensjonsavtale med tanke på en mulig kommunesammenslåing.

Det skal gjennomføres folkemøter i samarbeid med alle lokalutvalgene før kommunestyret gjør sitt valg.

 

 

Rødøy - Meløy-Gildeskål ?

AN 1.2.2016.

og her...

AN 1.2.2016.

2016 januar - drøftinger ?

© Meløyavisa

Drøftet kommunesammenslåing med Rødøy og Gildeskål.

Meløy kommune inviterte formannskapene i Rødøy og Gildeskål kommuner til et felles drøftingsmøte 26. januar hvor tema var kommunestruktur/kommunesammenslåing og mulig samarbeid om næringsutvikling.

Gildeskål og Rødøy kommuner er i dialog med kommuner i Ytre Salten (Ytre Salten-alternativet) om en intensjonsavtale.

Gildeskål og Rødøy utreder samtidig muligheten for å stå alene.

Det er derfor ikke grunnlag for å jobbe videre mot en sammenslåing mellom disse tre nabokommunene.

Hvis Meløy skal jobbe med et alternativ til å stå alene, må det skje gjennom Ytre Salten-alternativet. Dette vil kommunestyret bli orientert om i møte 11. februar.

Uavhengig av kommunereformen er kommunene enige om å se nærmere på et tettere samarbeid om næringsutvikling og næringsetablering.


2016 januar

Steigen

Bare tøv, skulle Rødøy slå seg sammen med Bodø, uten at også Meløy er med?  Ja, slik tenkte jeg først.  Men nå forstår jeg bedre - og er helt enig med ham.  Det blir en helt utrolig situasjon - at det blir et "tomrom" mellom Rødøy og Gildeskål som den naturlige sørkommune i Salten.

2016 januar

STEIGEN

Ordføreren i Steigen kaster inn en brannfakkel i debatten om framtidig kommunestruktur.

Asle Schrøder (Sp) mener en storkomme med Bodø som sentrum, blir mindre attraktiv dersom Saltdal og Rødøy skulle bli med, samtidig som Fauske og Meløy står utenfor.

- Det vil bli veldig kronglete dersom alle deltakerne i en ny storkommune ikke henger sammen fysisk, sier Schrøder til Avisa Nordland.

- Kan det gjøre det er mindre aktuelt for Steigen å bli med i en storkommune i Salten?

- Nei, det vil jeg ikke, men Steigen og Gildeskål er de to kommunene som ligger nærmest Bodø. Derfor er det kanskje mest aktuelt for disse tre kommunene å slå seg sammen. Jeg synes ikke det vil være naturlig at Saltdal blir med i en storkommune med Bodø, hvis ikke også Fauske blir med. Det samme gjelder for Rødøys del hvis ikke også Meløy sier ja til en storkommune. Det samme vet jeg at ordføreren i Gildeskål tenker, sier Schrøder.

(Del av artikkel).

Avisa Nordland 25.1.2016.

2016 janaur - Beiarn - Status Quo

Avisa Nordland 21. januar 2016:

Kommunestyrevedtak på at de "avslutter videre forhandlinger om sammenslåing med andre kommuner".

2016 januar

Beiarn - tidspress...

2016 januar

© RLA. Klipp AN. (22059).

Meløy vil møte Rødøy og Gildeskål for samtaler....

Bra, dialog er jo bestandig bra....men her er det vel ikke noe tvil om hvor senteret skal ligge - om det blir disse tre sammen i en en mer "Robust kommune" ....

2015 desember

Se norover?

Men hva skjer i Meløy? 

Ikke med i Salten (Bodø) - uten att Meløy og Gildeskål blir med!

Og hva med mye i Rødøy - når sentralisering-kåte politikere i "storkommunen" - uten noen lokal interesse får rå?

 

Et stort ansvar legges på våre politikere i noen år fremover...

 

Hva skjer i kommende kommunestyremøte

Vedtak i kommunestyret 15.12.2015

Sak 076/2015.

2015 desember

© Skann RLA. NA. (22022).

Klipp - "Meløy på randen"...

2015 - oktober - Lurøy

© Skann RLA. NA. (22032).

Lurøy (2)

© Skann RLA. NA. (22033).

2015 april 15

© Skann RLA. (22011). AN.

Rødøy og Meløy delte utkantfrykten....

2014 Rådmann om "kommunereformen".

2014 Dagens inndeling i REGIONRÅD og litt om reformen

Rødøy-Løva 2014-02.