Kommunereform - oppstart lokalt

Retningsvalg

Kommunestyresak 76/2015

 

Notat skrevet av rådmannen:

Kommunereform: RETNINGSVALG.

Liste: Fremdriftsplan, hovedmilepæler fra høst1914.

Årene 2017-2019 Drøftinger...og evnt ny kommune fra 1.1.2020.

Formannskapssak 13/2015

Sak 13 i Rødøy formannskap 19. mars 2015.

Legges for kommunestyret som sak 19/2015.

Kommunestyresak 67/2014

Saksnotat fra rådmann - OPPSTART.

Formannskapssak 67/2014 og kommunestyresak 63/2014.

Saksnotat OPPSTART.

Formannskapssak 67/2014 i møte 27.11.2014.

 

Kommunestyresak sak 63/2014.

Utskrift av møteprotokoll fra Rødøy kommunestyre 17.12.2014 i sak 63.2014.