1959 April

© RLA. NA. (4736).

1959 Mars - Fylkesutvalgets vurdering

©RLA. NA. (4733).

og til sist...

© RLA. NA. (4734).

1958 Juni

© RLA. NA. (4699).